אגודת של"ח, אנדרטה יד ה-14, רשימות חללים והתכתבות בנושא האנדרטה

12.10.1955 - 28.10.1956

סימול התיק : ל 16 - 5/ 12

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

הצעות להקמת אנדרטה לזכר 14 גיבורי האצ"ל בכפר אביאל, הצעות מחיר
רשימת חללים, חוזר הזמנה לטקס הסרת הלוט מעל האנדרטה, תכנית הטקס

מילות מפתח