אגודת של"ח, משק נורדיה, הסרת הלוט מעל מצבת הזכרון, התכתבות, קטעי עתונים ומודעות

13.09.1955 - 13.09.1955

סימול התיק : ל 16 - 5/ 11

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

מודעות אבל, דף מעתון 'חרות', הזמנות לטקס, תוכנית הטקס, התכתבות
על נושאים ארגוניים הקשורים לטקס הסרת הלוט.

מילות מפתח