אגודת של"ח, מפעל הקמת אנדרטה לדב גרונר, התכתבות עם מוסדות ציבוריים ושל תנועת החרות

10.03.1954 - 10.03.1955

סימול התיק : ל 16 - 5/ 9

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

התכתבות עם מוסדות ציבוריים ומוסדות תנועת החרות, חברים
ואוהדים בנוגע להקמת האנדרטה של דב גרונר. קטעי עתונים על
האנדרטה.