אגודת של"ח, מפעל הקמת אנדרטה לדב גרונר, פרוטוקולים, רשימות, דוגמאות של כרוזים

09.07.1952 - 16.05.1954

סימול התיק : ל 16 - 5/ 8

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

פרוטוקולים של ישיבות הנהלת של"ח העוסקים בנושאים הארגוניים של
הקמת האנדרטה, רשימת חברי הועד הציבורי למען הקמת האנדרטה, תלושי
תרומה למפעל העממי של הקמת האנדרטה וכרוזים 'מגרדום היכל'.