אגודת של"ח, התכתבות על הקמת אנדרטה לדב גרונר

04.01.1953 - 08.08.1954

סימול התיק : ל 16 - 5/ 7

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

התכתבות עם מוסדות, אישים והפסלת חנה אורלוף על הקמת אנדרטה.