אגודת של"ח, התכתבות על הקמת אנדרטה לדב גרונר

27.01.1952 - 23.12.1952

סימול התיק : ל 16 - 5/ 6

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

התכתבות עם מוסדות (עירית רמת-גן, סניפי תנועת החרות, התאחדות
עולי הונגריה) והפסלת חנה אורלוף על הקמת אנדרטת זכרון לדב גרונר