אגודת של"ח, אנדרטת שלמה בן-יוסף בראש פינה, גזרי עיתונים

12.11.1957 - 10.07.1959

סימול התיק : ל 16 - 5/ 5

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

גזרי עתונים מ'חרות', 'מעריב' ו'ידיעות אחרונות' העוסקות בטקס
גילוי אנדרטה לזכר שלמה בן-יוסף.