אגודת של"ח, התכתבות בנושא אנדרטה שלמה בן-יוסף בראש-פינה

08.09.1957 - 05.07.1959

סימול התיק : ל 16 - 5/ 4

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

פרוטוקול הפגישה עם מפקדי פלוגות הגיוס על תכנית הקמת האנדרטה,
התכתבות על תכנון האנדרטה, איסוף תרומות והזמנה לטקס הסרת הלוט.