אגודת של"ח, תיק הפצועים

08.10.1948 - 09.12.1950

סימול התיק : ל 16 - 3/ 9

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

רשימות פצועים לפי בתי חולים, בתי מרקחת, רשימות נכי 'אלטלנה',
רשימות רופאים, רשימות פצועים שנשלחו לקופת חולים, רשימת מזון
שהוכנה ע"י לשכת 'קארדוזו לודג' אוף פילאדלפיה' לחלוקה ע"י איגוד
של"ח.

מילות מפתח