המיפקד - ז'בוטינסקי קורא את הישוב לא להשתתף במיפקד

סימול המאמר : ת - 1931/ 20/ עב

שם מחבר המאמר: ז'בוטינסקי זאב
שפת המאמר: עברית
שפת המקור: רוסית
תאריך הפרסום הראשון: 04/10/1931
פרסומים - מאמרי ז'בוטינסקי : בתיק: עלון חד-פעמי, 22/10/1931, ע' 1. אחרים: בקובץ הרוויזיוניזם הציוני במאבקיו, ע' 247-245. מקור: ראזסווייט.

קבצים מצורפים

תוכן

קריאה לישוב לא להתפקד במפקד האוכלוסין משום שמטרתו הסופית היא
לקפח את זכויות היהודים במועצה המחוקקת שמבקשים הבריטים להקים.