אגודת של"ח, חוזים והסכמים

28.09.1949 - 01.09.1959

סימול התיק : ל 16 - 1/ 9

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

הסכמים, חוזים וזכרון דברים עם מוסדות בנקים, מפעלים ואנשים
פרטיים. העתקה מפרוטוקול של ישיבת הנהלת השל"ח.

מילות מפתח