אגודת של"ח, רישיונות יבוא

22.05.1953 - 09.02.1955

סימול התיק : ל 16 - 1/ 8

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

התכתבות ורישיונות ליבוא של צרכי מזון וביגוד לחלוקה לנתמכי של"ח

מילות מפתח