אגודת של"ח, חשבונות ודו"חות כספיים

02.08.1950 - 11.03.1959

סימול התיק : ל 16 - 1/ 6

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

התכתבות בין ועדת ההקצבה של של"ח לבין מוסדות תנועת החרות וחברים
בנושאים של חלוקת כספים.