אגודת של"ח, ועדת ההקצבות, התכתבות

24.04.1949 - 01.06.1949

סימול התיק : ל 16 - 1/ 5

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

התכתבות בין ועדת ההקצבה של של"ח לבין מוסדות תנועת החרות וחברים
בנושאים של חלוקת כספים.