השוטר העברי בתקופת המנדט

סימול הספר : צ- 977

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: משרד הבטחון
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

סקירה על מקומם ותפקידם של השוטרים העבריים בתקופת המנדט ויחסיהם
עם השלטון הבריטי והמחתרות. פעולותיהם של השוטרים במאורעות
וביחס להעפלה ותנועת המרי.