אגודת של"ח, התכתבות והזמנות לישיבות

24.04.1949 - 07.06.1950

סימול התיק : ל 16 - 1/ 3

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

הזמנות לישיבות הנהלת של"ח והתכתבות על נושאים ארגוניים.

מילות מפתח