אגודת של"ח, פרוטוקולים של ישיבות הנהלה, טיוטות

13.04.1953 - 07.10.1956

סימול התיק : ל 16 - 1/ 2/ 2

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הנהלת של"ח העוסקות בנושאים: הנצחה לדוד
רזיאל, ספר תולדות המאבק המזוין, הסכסוך עם המגבית בארה"ב, יום
אלטלנה, מצבת זכרון יד ה-14.

מילות מפתח