אגודת של"ח, פרוטוקולים

08.04.1949 - 08.07.1953

סימול התיק : ל 16 - 1/ 2/ 1

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הנהלת של"ח וועדותיה העוסקות בחלוקת תפקידים,
נושאים כספיים, תקנון, גיוס תרומות, עבודת מחלקות של"ח בערים,
הוצאת ספרים של"ח, אנדרטת דב גרונר, השתתפות של"ח בכ"ט בתמוז,
משפחות שכולות מ'אלטלנה'.

מילות מפתח