חי"ל, 'אגרת' בטאון לחיילי בית"ר בצבא הבריטי

01.01.1943 - 30.01.1943

סימול התיק : כ 17 - 15/ 1

שייך לארכיון: חי"ל

תוכן

בטאון לחיילי בית"ר בצבא הבריטי הכולל רשימות של חיילים וידיעות
על הנעשה ביחידות העבריות ובתנועה.

מילות מפתח