חי"ל, ההסתדרות הציונית החדשה בא"י, המחלקה לעניני צבא, פלקטים והזמנות לארועים

02.08.1942 - 30.10.1945

סימול התיק : כ 17 - 12

שייך לארכיון: חי"ל
סוג התאריך: משוער

תוכן

כרזות הקוראות להקמת כוח צבאי עברי גדול, הזמנות לאספות הסברה,
למסבת פרידה לפלוגת המתנדבים הבית"רים, לישיבה פומבית של מועצת
הצ"ח, לעצרת זכרון למלאת 25 להצהרת בלפור, לייסוד הגדודים
העבריים ולמות שרה אהרונסון. סקירה בצרפתית על הספר הלבן ונושאים
פוליטים אחרים.

מילות מפתח