חי"ל, מכתבים של אישים ומוסדות

18.02.1942 - 22.11.1945

סימול התיק : כ 17 - 4

שייך לארכיון: חי"ל

תוכן

מכתבים של חיילים בצבא הבריטי אל חברים בארץ ישראל על מצב שרותם
בצבא, מכתב לדוד בן-גוריון ומנהיגי הישוב מחיילים מהבריגדה
היהודית הקובלים על היחס של אליהו גולומב אל חיילים שהתגייסו אל
הבריגדה לא בשם הסוכנות, מכתב אל אליהו גלעזר העוסק בתפקידו של
ארגון החיילים ויעודו העתיד, הודעת מפקדת האצ"ל הארצית אל חברי
האצ"ל האוסרת על גיוס חברי הארגון לצבא הבריטי, פניה של מרכז
הצ"ח וסיעת הצה"ר אל הועד הלאומי לכנסת ישראל הקוראת להקמת צבא
עברי, מכתב של משה שרתוק אל המזכיר הראשי של הממשלה בנושא היחס
של הממשלה לסוכנות היהודית ולגיוס יהודים לצבא הבריטי, פניה של
חיילים חברי תנועת החרות אל שלטון בית"ר בנושא המצב העגום של
גיוס חברי התנועה והתרופפות המשמעת בקשר לפקודות הגיוס והצעות של
מזכירות החיילים לדרכי פעולה בנושא.