חי"ל, יעקב רובין, מכתבים אל החיילים הארץ ישראלים

13.11.1942 - 27.03.1945

סימול התיק : כ 17 - 3

שייך לארכיון: חי"ל

תוכן

התכתבות של יעקב רובין עם חיילים ארץ ישראלים על נושאים ארגוניים
ואידאולוגים ועל הנעשה בתנועת הצ"ח.

מילות מפתח