תפיסת המלחמה של בגין לאורך שנותיו כמפקד האצ"ל, כמנהיג באופוזיציה וכראש ממשלה על רקע השלב הטרום מלחמתי של מלחמת לבנון.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 200

שם המחבר: אנקול שירלי
שנה לועזית: 1995
שם המוסד : האוניברסיטה העברית ירושלים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

התגבשות אסטרטגית המלחמה של מנחם בגין בתקופת המרד ומרכזיותה
בתפיסת המלחמה שלו בתקופת פעילותו באופוזיציה וכראש-ממשלה.