רמת טיומקין - מישוב חקלאי לשכונה עירונית 1995-1932.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 199

שם המחבר: כוכבא אור
שנה לועזית: 1995
שם המוסד : האוניברסיטה העברית ירושלים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

הרקע להקמת רמת-טיומקין. תולדות הישוב עד קום המדינה. הגורמים
הגיאוגרפיים, הכלכליים והחברתיים שהביאו לסיפוחו לשטח המוניציפלי
של נתניה.

מילות מפתח