חרות בית"ר מרכז התישבות, משמר הירדן, מאזנים, חשבונות ונושאים חברתיים

12.06.1948 - 26.06.1954

סימול התיק : ט 1 - 12/ 4

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

מאזנים כספיים, רשימות חברים, רשימות ציוד, הצעה לחלוקת רכוש,
מסקנות ועדת הברורים של מחלקת ההסתדרות על נושאים חברתיים, קטע
מעתון 'המשקיף' על השלבים הראשונים של הקרב על משמר הירדן.
האשמות נגד מפקדת הגליל העליון בקשר לנפילתה של משמר הירדן.
סקירה על תולדות משמר הירדן.