"אלטלנה" ופרשת רצח רבין

סימול עבודת המחקר : כ8 - 313

שם המחבר: משה רן,קמה רעות,דותן טוהר,בן עטר מיכל,שמעונוביץ אורן,ניב איציק
שנה לועזית: 2004
שם המוסד : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

דיון בעיתונות ובאינטרנט על הקשר בין רצח יצחק רבין לפרשת אלטלנה.

מילות מפתח