חרות בית"ר מרכז התישבות, מרכז תנועת החרות, התכתבות

19.01.1958 - 18.08.1963

סימול התיק : ט 1 - 10/ 1

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות עם מרכז תנועת החרות על נושאים ארגוניים וכספיים.