חרות בית"ר מרכז התישבות, ועידות תנועת החרות של הסתדרות עובדים לאומית, התכתבות

24.06.1965 - 06.06.1966

סימול התיק : ט 1 - 6/ 31

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות עם הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל על נושאים
ארגוניים הקשורים לועידות תנועת החרות.