חרות בית"ר מרכז התישבות, תנועת החרות ומוסדותיה, התכתבות וחוזרים

26.02.1962 - 24.03.1968

סימול התיק : ט 1 - 6/ 30/ 2

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות עם מוסדות תנועת החרות על נושאים ארגוניים. חוזרים
באנגלית ואידיש על נושאים פוליטיים.