שנה ראשונה לעצמאות, 1949-1948: מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר (סידרת עידן, 10)

סימול הספר : מ- 558

שם מחבר הספר: נאור מרדכי, עורך
מוציא לאור: יד יצחק בן-צבי
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1988
שנת ההוצאה העברית: תשמ"ח
שפה: עברית
איורים: איורים,

תוכן

אסופת מאמרים, זכרונות ומקורות: השנה הראשונה: הכרעות ואתגרים -
אליעזר שביד, ארבעה שבועות בדרך קוצים - מרדכי נאור, מבלימת
הפלישה להכרעת המלחמה, - אלחנן אורן, המטכ"ל הראשון של צה"ל -
יואב גלבר, מוסדות השלטון בשנת העצמאות הראשונה - פנחס מדינג,
שלבי ההקמה של בית המשפט העליון בתש"ח - אליקים רובינשטיין,
פסיקת בית-המשפט העליון בשנה הראשונה - זאב סגל, המקורות למימון
מלחמת העצמאות - יצחק גרינברג, ההתיישבות במלחמת העצמאות - יצחק
נשרי, יחסים דתיים-חילוניים בשנה הראשונה למדינה - יואל רפל,
פרשת התיווך של הרוזן פולקה ברנדוט - צבי צמרת, פרשת קפריסין -
מוסיה ליפמן, מנורה וענפי זית - קורות עיצובו של סמל המדינה -
אליק מישורי, ממלחמה להסכם - שיחות שביתת-הנשק בין ישראל
לשכנותיה 1949- ימימה רוזנטל, קווי שביתת הנשק של ישראל 1949 -
גדעון ביגר, סיפורה של שנה - אילנה קדמי, התותחים ירו - והמוזות
לא שתקו - שמעון לב ארי, רוח עין חרוד, חצי שנה במצור - סדום
במלחמת העצמאות - דוד קורן, הקיבוץ יצא מהמחתרת - יהודית איילון,
הדואר הצבאי 1948/9 - ברוך הורוויץ, מתל-אביב לירושלים - סיור
בעקבות לוחמי תש"ח (כולל דיר יאסין) - מוטי גולני, אמנון רמון,
שנה ראשונה לעצמאות - ביבליוגרפיה מוערת.