ירושלים בתש"ח: מקורות , סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר (סידרת עידן,2)

סימול הספר : צב- 1091

שם מחבר הספר: נאור מרדכי, עורך
מוציא לאור: יד יצחק בן-צבי
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1983
שנת ההוצאה העברית: תשמג
שפה: עברית
איורים: איורים, מפות

תוכן

אסופת מאמרים על ירושלים במלחמת העצמאות: ירושלים במלחמה - דוד
בן גוריון, ירושלים במצור ובקרב - אריה חשביה, נתוני רקע למערכה
על ירושלים - תש"ח, הרובע היהודי בירושלים העתיקה במלחמת העצמאות
רמי יזרעאל, מבצע 'נחשון' - המהפך של מלחמת העצמאות, קרב קטמון
אליהו סלע ('רעננה'), שכונה במערכה: ימין-משה - רמי יזרעאל,
ירושלים בתש"ח, בעינים מדיניות - שיחה עם ולטר איתן - מרדכי נאור
ירושלים לא נותקה - שדות התעופה של הבירה בתש"ח - אורי דרומי,
אישים ומושגים בירושלים של תש"ח - מיכאל גרינצוייג, פעולות האצ"ל
והלח"י בירושלים - תש"ח - יוסף קיסטר, הלוחמים הצעירים של
ירושלים - דוד דיין, הרשת הצבאית האנטי-בריטית של ההגנה בירושלים
חיי יום-יום בירושלים הנצורה, האפופיה של 'חוות הלימוד' - רחל
ינאית בן-צבי, המערכה בירושלים תש"ח-תש"ט (תקציר לוח אירועים)
ירושלים בתש"ח ביבליוגרפיה מוערת, מכתבים מירושלים.