תודעת השואה והשפעתה על דרכו הפוליטית של מנחם בגין

סימול עבודת המחקר : כ8 - 311

שם המחבר: אביב יוני
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

יחסו של מנחם בגין לשואה ולהשלכותיה בין השנים 1933 - 1983. ביקורת של מנחם בגין על בן גוריון בשל חוסר המעש בדבר הצלת יהודי אירופה, תוכנית האבקואציה של זאב ז'בוטינסקי, הכרזת המרד נגד המנדט הבריטי, הקמת תנועת החרות, התנגדותו של בגין להסכם השילומים עם גרמניה, פרשת קסטנר, משפט אייכמן, פרשת המדענים הגרמניים במצרים, הזיקה בין תודעת השואה של מנחם בגין למדיניותו כלפי ארגוני הטרור הערביים, הסכם שלום עם מצרים.