המשא-ומתן להשכנת שלום בתנועה הציונית - 1934

סימול עבודת המחקר : כ8 - 310

שם המחבר: לוי קובי
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

המשא ומתן הגלוי והחשאוי בין מפא"י להצה"ר בשנת 1934: ניתוח המשא ומתן, הסיבות לכישלון המשא ומתן הגלוי, היחסים בין מפא"י להצה"ר, הסכמי לונדון.

מילות מפתח