עריכת-דין למען מטרה לאומית בימי "המרד": השתלבותם של עורכי הדין מקס זליגמן ומקס קריצ'מן במאבק האצ"ל בבריטים בשנים 1945 - 1947 בארץ-ישראל המנדטורית

סימול עבודת המחקר : כ8 - 309

שם המחבר: בלום שמעון-ארז
שנה לועזית: 2005
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

השתתפותם של עורכי הדין מקס זליגמן ומקס קריצ'מן בייצוג המשפטי לאנשי ההגנה, הפלמ"ח האצ"ל והלח"י בשנים 1945 - 1947. משפט עצורי תל-צור (שוני); משפטו של דב גרונר.
בעבודה גם: האידאולוגיה של הצה"ר, המאבק בין הצה"ר לתנועת העבודה, האידאולוגיה של האצ"ל, תפקידי המחלקה המשפטית של האצ"ל.