דרכי שמירת הסודיות במחתרות ההגנה, אצ"ל ולח"י

סימול עבודת המחקר : כ8 - 307

שם המחבר: קרנר נסיה
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

שיטות גיוס ודרכי קבלת החברים לשורותיהן של ההגנה, אצ"ל ולח"י, מקומות המפגש הסודיים שלהם, תחנות שידור והאזנה של שלוש המחתרות, ייצור ורכישת הנשק עבור אנשי ההגנה, אצ"ל ולח"י,ואיחסונו בארץ ישראל ובאירופה, איחסון החומר הארכיוני של ההגנה, אצ"ל ולח"י.
בעבודה גם: דרכי הפצת החומר התעמולתי באצ"ל ולח"י, אימונים וקורסי הדרכה לחברי ההגנה, אצ"ל ולח"י, רכישת תרופות וציוד רפואי עבור חברי אצ"ל, פעילותה של מחלקת הזיופים של לח"י באיטליה, פעילותה של מחלקת שירות הידיעות של אצ"ל, פעילותה של התעשייה הצבאית של ההגנה.