'הקבוצה העברית': אידאולוגיה ופוליטיקה: ממשלחת האצ"ל בארצות-הברית עד סיעת 'למרחב' בתנועת-החרות

סימול עבודת המחקר : כ8 - 305

שם המחבר: מילר אורנה
שנה לועזית: 2002
שם המוסד : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

פעילותה של משלחת האצ"ל בארצות הברית בשנים 1939 - 1945 למען הקמת צבא יהודי והצלת יהודי אירופה. פעילותם של הוועד למען צבא עברי, ועד חרום להצלת יהודי אירופה, הוועד העברי לשחרור האומה והליגה למען ארץ ישראל חופשית בארצות הברית ובאירופה; היחסים בין הוועד העברי לשחרור האומה לבין מפקדת האצ"ל בארץ ישראל; חלוקי דעות בין הקבוצה העברית לקבוצה הכנענית; הקמתה של תנועת החרות; פרשת אלטלנה; יחסים בין תנועת החרות לבין הצה"ר הסתדרות העובדים הלאומית ואחדות ישראל; האידאולוגיה והמבנה של תנועת החרות; הקמתה של הסיעה למרחב; אידאולוגיה והרכב של סיעת למרחב; פרשת השילומים מגרמניה.