The Omnipresent Prayer Book

סימול עבודת המחקר : כ8 - 300

שם המחבר: Katznelson Alexander M
שנה לועזית: 2001
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

סיפורו של סידור תפילה של משפחת אליה שהודפס בירושלים בשנת 1900 והתגלגל בין מדינה ומדינה ובין משפחה למשפחה עד שחזר לירושלים בשנת 2000.