זהותו היהודית של אב"א אחימאיר

סימול עבודת המחקר : כ8 - 298

שם המחבר: חייט עינת
שם המוסד : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

היחסים בין אב"א אחימאיר לבין זאב ז'בוטינסקי, המוטיבים היהודיים והמערביים בהגותו של אב"א אחימאיר, פרשת רצח ארלוזורוב, יחסו של אב"א אחימאיר ליודנראטים בזמן השואה.
נספחים: מאמרו של אב"א אחימאיר "מכתב אל הנוער", מכתב מאב"א אחימאיר לרב הראשי הרצוג, מאמרו של יוסף אחימאיר "הרהורים בעקבות דו"ח ועדת החקירה של רצח ארלוזורוב", מאמרו של מ. בן-יוסף (הגר) "שש הנחות על גזענות ורלטיביזם ושבע מצוות המוסר של בני נח", תשובותיו של אב"א אחימאיר לשאלון "גנזים", קטעי זכרונות מדולהי ומבוברויסק מאת אב"א אחימאיר, ההרצאה על ד"ר אב"א אחימאיר במלאות 100 שנים להולדתו מאת פרופ' בנציון נתניהו.