פניה של ארץ ישראל בכתביו המוקדמים של זאב ז'בוטינסקי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 296

שם המחבר: עמיאור רננה
שנה לועזית: 2004
שם המוסד : האוניברסיטה העברית ירושלים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

דימויה, מעמדה ותפקידה של ארץ ישראל בכתבים של זאב ז'בוטינסקי בשנים 1901 - 1925. שאלת ארץ ישראל בתנועה הציונית: קונגרס אוגנדה, ועידת הלסינגפורס ויחסו של זאב ז'בוטינסקי להצעת אוגנדה ולרעיון האוטונומיה היהודית בגולה.

מילות מפתח