העיתונות העברית הפנימית של לוחמי המחתרות במחנות המעצר במזרח אפריקה בין השנים 1944 - 1947

סימול עבודת המחקר : כ8 - 295

שם המחבר: יהב ירדנה
שנה לועזית: 2004
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

סקירה על העיתונות העברית של גולי אצ"ל במחנות המעצר הבריטיים. תהליך הפקת העיתונים.
נספחים: תצלומי גליונות בודדים של עיתונים יומיים בכתב יד- בגלות קניה ובדד.