משלחת האצ"ל בארצות הברית, 1939 - 1945

סימול עבודת המחקר : כ8 - 293

שם המחבר: לבנון אמיר
שנה לועזית: 2004
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

פעילותה של משלחת האצ"ל בארצות הברית בשנים 1939 - 1945 למען הקמת צבא יהודי והצלת יהודי אירופה.
בעבודה גם: יחסים בין משלחת האצ"ל להצה"ר ולארגונים הציוניים בארצות הברית; פעילותו של ועד להקמת צבא יהודי בבריטניה ובארצות הברית; הקמת הבריגדה היהודית; פעילותו של ועד החירום להצלת יהודי אירופה, בארצות הברית ובשוויץ בשנים 1943 -1944; הקמת מחנות פליטים יהודיים בארץ ישראל, בתורכיה ובצפון אפריקה.

מילות מפתח