זאב ז'בוטינסקי - תפיסתו המדינית

סימול עבודת המחקר : כ8 - 198

שם המחבר: בן-יעקב נחום
שנה לועזית: 1989
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

עמדות זאב ז'בוטינסקי ביחס למטרות הציונות, הבעיה הערבית
והשלטון הבריטי.