השפעת המחלוקת הפנימית על מהלך מלחמת לבנון ותוצאותיה.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 197

שם המחבר: שניבאום אבי
שנה לועזית: 1989
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

השפעת המחלוקת בממשלה, בכנסת, בצבא ובציבור על תוצאותיה הצבאיות
והמדיניות של מלחמת לבנון.