חורבן ומרד

סימול הספר : ש- 337

שם מחבר הספר: לזר (ליטאי) חיים
מוציא לאור: משואות
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1950
שנת ההוצאה העברית: תשי
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: רשימות. לוחות. גם באנגלית. ראה ש 1618

תוכן

תקופת השואה בוילנה, תוך תיאור פעילות בית"ר וילנה בתקופה זו,גיטו וילנה, המחתרת בגיטו, פעילות הפרטיזנים בליטא וברוסיה
הלבנה. בספר גם רשימת חברי התנועה הלאומית בגטו וילנה, רשימת הפרטיזנים שנלחמו בפושצ'ה רודניצקי, לוח השמות, לוח התמונות.