כיצד מדינה מישבת

סימול המאמר : ת - 1927/ 10/ עב

שם מחבר המאמר: ז'בוטינסקי זאב
שפת המאמר: עברית
שפת המקור: יידיש
תאריך הפרסום הראשון: 06/05/1927
פרסומים - מאמרי ז'בוטינסקי : בתיק: חלק ב', 15/7/1927, הצפון, ע' 3. חסר חלק א', 24/6/1927, ע' 2. אחרים: תחת השם: כשמיישבים ארץ..., בקובץ הרוויזיוניזם הציוני בהתגבשותו, ע' 219-218. מקור: ווען א שטאאט קאלאניזירט, היינט, ז' 5,6. נוספים בלועזית: בביבליוגרפיה גראור 1297.

קבצים מצורפים

תוכן

השוואה בין מדיניות היישוב של אנגליה בארץ-ישראל ומדיניות יישוב
הפליטים היוונית.

מילות מפתח