קופת חולים לאומית, מוסדות ממשלת א"י, התכתבות

28.11.1933 - 16.04.1940

סימול התיק : ד 3 - 18

שייך לארכיון: קופת חולים לאומית

תוכן

התכתבות בין קופת חולים לאומית ונציב מחוז הדרום בדבר רשום הקופה
כאגודה בהתאם לחוק העותומני. התכתבות עם מוסדות שונים בדבר פטור
ממכס.