פעולות עזרה והצלה של המשלחת הארץ ישראלית בקושטא 1943

סימול עבודת המחקר : כ8 - 196

שם המחבר: עופר דליה
שנה לועזית: 1972
שם המוסד : האוניברסיטה העברית ירושלים
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

התארגנות המשלחת ומוסדותיה; יצירת הקשר עם יהודי הגולה; מטרות
המשלחת; מקורות המימון לפעולות המשלחת והסיוע הכספי לקהילות
היהודיות; עזרת המשלחת ליהודי סלובקיה, הונגריה ורומניה;
הנסיונות לארגן עליה והעפלה דרך קושטא.