עבודה במיפתוח בנושא ארכיונאות

סימול עבודת המחקר : כ8 - 195

שם המחבר: מזרחי אברהם
שנה לועזית: 1995
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: ארכיונאות