התנועה הרויזיוניסטית בראשית דרכה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 194

שם המחבר: זאדה מנשה
שנה לועזית: 1994
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

הרקע להקמת התנועה הרויזיוניסטית; עיקרי התנועה; מאבקה עם תנועת
הפועלים על מנהיגות ההסתדרות הציונית; הקמת מפא"י והחרפת הסכסוך;
הקונגרסים הציונים ה-י"ז והי"ח; המאבק ביישוב; הסכם בן-גוריון -
ז'בוטינסקי (הסכם לונדון); פרישת התנועה הרויזיוניסטית מההסתדרות
הציונית והקמת הצ"ח.