מכון ז'בוטינסקי - מחשוב משולב של הארכיון והמוזיאון

סימול עבודת המחקר : כ8 - 193

שם המחבר: מזרחי אברהם
שנה לועזית: 1995
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: ארכיונאות

מילות מפתח